Avís Legal

Coneix el nostre avís legal

Objecte Social

GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L., té com a activitat realitzar serveis professionals d’assessoria a empreses i particulars.

Identificació

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen el titular de la Web: www.gesad.es.

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen el titular de la Web: www.gesad.es

Denominació Social: GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L.

Domicili: c/ Sant Llorenç 29 - 08980 Sant Feliu de Llobregat

Telèfon: 936 850 837, e-mail: ricardenrich@gesad.es

CIF: B60816642

Inscripció registral: Registre mercantil de Barcelona, tom XXXXXX, foli XXX, full XXXXX,

Propietat Intel·lectual e Industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L.i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L.

L'accés aquest lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets per part de GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L. excepte que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació de les condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis professionals.

Queda prohibit expressament la utilització dels continguts d'aquesta web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L.,es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels serveis quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L., no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat del qual és responsable GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L., amb la finalitat de prestar els nostres serveis professionals, atendre les seves consultes, remetre informació relacionada que pugui ser del seu interès.

A través de l'emplenament del formulari de contacte de la Web, o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació tramesa a GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L., l'interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions sobre els serveis professionals de GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L.

En cap cas GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L., utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les anteriorment esmentades, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per protegir la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a: GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L. CL. Sant Llorenç, 29 de Sant Feliu de Llobregat, 08980-Barcelona.

També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials ( Art. 21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: ricardenrich@gesad.es

Política de Protecció de Menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L.recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per filtrar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Algunes pàgines no són operades ni controlades per GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L., per això, GESTIÓ I ESTUDIS ADMINISTRATIUS, S.L., no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la meva.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre lloc que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un lloc en concret, l'usuari renuncia expressament al lloc que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.