Terminis de presentació de declaracions fiscals

Assesoria Fiscal - 24 de Maig de 2016

1-    Declaració trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), model 303.

2-    Pagament fraccionat a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), models 123, 130 i 131.

3-    Ingrés de les retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), per rendiments del treball i d’activitats professionals, model 111, i per arrendament de locals de negoci, model 115.

4-    2n Pagament a compte del Impost de Societats, models 202 i 218.

5-    Declaració recapitulativa d’adquisicions i entregues intracomunitàries (Unió Europea), model 349.

Els recordem que el termini per presentar les declaracions, amb resultat a ingressar, finalitza el dia 15 d’Octubre, a partir d’aquesta data vostès tindran que tramitar la sol·licitud del codi NRC amb la seva entitat bancària per poder presentar les declaracions..

En espera que ens aportin la documentació necessària, ABANS DEL DIA 9 D’OCTUBRE, a fi de poder responsabilitzar-nos de complimentar les seves declaracions fiscals amb el temps mínim necessari per al seu processament i presentació davant de l’Agència Tributària.

 
NOVETATS FISCALS:

Modificació de les retencions a aplicar:

Els recordem que a partir de 12 de juliol de 2015, d’acord amb el Reial Decret-Llei 09/2015 de 11 de juliol de 2015, es modifiquen les retencions a aplicar, principalment, en els següents casos:

Arrendament de locals comercials: es redueix la retenció del 20% al 19,50%.
Professionals amb caràcter general: es redueix la retenció del 19% al 15%.
Professionals de nou inici, any d’inici i els dos següents anys: es redueix la retenció del 9% al 7%