Notícies - Gesad

Segueix amb nosaltres les últimes novetats en quan a l'assessoria

Tarifa plana para autónomos societarios: ¿Es ya una realidad?

La finalidad de la tarifa plan para autónomos era la del fomento del autoempleo para paliar el desempleo juvenil

Assessoria Laboral - 25 de Maig de 2016

Terminis de presentació de declaracions fiscals

Terminis per la presentació de les declaricions: 20 d'Octubre declaracions del tercer trimestre

Assessoria Fiscal - 24 de Maig de 2016